Festtips

Så håller du festen fri från narkotika

Narkotika är ett problem i vårt samhälle. Det har blivit lättare att få tag på narkotikaklassade medel i Sverige under senare år; smugglingen har ökat i och med att gränserna blivit mer öppna och dessutom så har man under senare år också kunnat se att så kallade internetdroger ökat i omfattning.

Den senare är svåra att komma till bukt med. En person som tillverkar sådana syntetiska droger kan ligga ett steg före hela tiden. Om en produkt blir förbjuden så kan man ändra lite i molekylerna och därefter ge drogen i fråga ett nytt namn och klä den i en, tillsvidare, laglig kostym.

Vi ska även säga att många idag har en mer liberal syn på droger. Marijuana i synnerhet. Det gäller inte bara i Sverige utan det handlar om en global företeelse - i exempelvis Colorado och Kalifornien så kan man köpa gräs legalt numera. Men, i Sverige handlar det om ett brott och tyvärr också ett vanligt förekommande sådant.

Narkotika rör sig överallt och i alla samhällsklasser. Det gör att man måste vara vaksam på varningssignaler. Om du ska arrangera en fest så bör du hålla koll på dina gäster och titta efter signaler som kan indikera ett användande av droger.

Ögonen ljuger sällan

Varje drog har ett eget rus och det gör att varje drog också har olika effekter. Överdrivet kroppsspråk, ett högre tal, skratt av det onormala slaget - höga! - och en upprymdhet av ett onaturligt slag kan vara tydliga tecken på att en person tagit någon typ av uppåtdrog såsom kokain, amfetamin och ecstasy. Om en person är dåsig, dimmig, slö, fnissig, glömsk och verkar vara väldigt hungrig så kan dessa signaler tyda på att hasch eller marijuana har inhalerats. Oavsett drog så kan man dock ofta se på ögonen om en person tagit narkotika. Pupillerna blir större eller mindre och man kan även se ett skiftande fokus i blicken. Lägger man därtill att en missbrukare - eller en brukare under en enskild fest - ofta drabbas av exempelvis muntorrhet så kan det vara lätta tecken att tyda och utgå ifrån.

Hur går du vidare? Kontakta en advokat

Golare har inga polare. Det handlar om en ganska känd devis i vårt samhälle. Den är också lätt att relatera till. Man vill inte sätta dit någon - speciellt inte om det handlar om en närstående och en vän. Men, faktum kvarstår dock: att bruka narkotika är ett brott och om man samtidigt har i åtanke att ett bruk kan tyda på att en person inte mår så bra så brukar det vara lättare att agera. Då kan man göra någonting av omtanke. Bryr man sig om personen i fråga så låter man saken inte vara - man gör någonting. Våra råd när någon man känner begår ett narkotikabrott?

  • Prata med personen. Vänta till dess att festen är över och sök upp personen i fråga någon dag efter. Berätta vad du sett, berätta att du vet och delge dina känslor kring detta. Var tydlig med att det är oacceptabelt.
  • Ge alternativ. Det finns massa stödgrupper som kan hjälpa din vän. Behandlingar finns likaså. Du ska vara ett stöd i detta och ta gärna med broschyrer som du visar och berättar om. Var påläst!
  • Visa allvaret. Säg att du kan tänka dig att kontakta polisen om missbruket fortsätter. Ta kontakt med en advokat som kan fungera som ombud om det skulle behöva gå så långt. Du gör det här av medkänsla och av omtanke - inte för att sätta dit en kompis. Narkotika är inte lösningen och ibland så måste man sätta hårt mot hårt för att hjälpa någon ur ett eskalerande bruk och en ond spiral.
20 Dec 2018