Festtips

Lär dig mer om sälj!

Har du en catering och märker att du har ett behov av att kunna få in fler och nya kunder? Många som startar ett företag, kanske som eget företag är duktiga på det som de gör, men kan sakna kompetens inom ekonomi eller marknadsföring. Då är det ingen dum idé att gå en säljutbildning.  De flesta säljutbildningar brukar gå igenom hur man kan analysera marknader, hur man kan identifiera kommande kundkretsar, hur man kan formulera sin marknadsföring, och kanske att man bör anställa säljare som arbetar på provisionsbasis. Oberoende om man anställer säljare eller om man själv säljer är det viktigt att gå en säljutbildning så att man lär sig det särskilda sättet att tänka och arbeta för att få upp försäljningen av de varor och tjänster som man säljer.

Vad innebär det att arbeta som säljare?

Många som arbetar inom säljbranschen är personer som det är lätt att tycka om. De vet att det gäller att kunna sälja sig själv, vara avväpnande så att de som ska köpa det man har att sälja, ska vilja göra det. Kan man sälja sig själv, kan man i princip sälja vad som helst. Därför är många av dessa som arbetar med sälj, personer som smälter in i nya sammanhang. De är trevliga, "säljande" och har lätt att kommnunicera. De vet att kommunikationen är A och O, och ser till att kommunicera på bästa tänkbara sätt. Här tar vi upp några viktiga områden inom sälj som är viktiga att ta med när man gör en säljstrategi.

1. Presentera varan eller tjänsten

Det gäller alltid att kunden snabbt förstår vad det är som man säljer och varifrån man kommer. Ofta har man 1-2 minuter på sig att få kunden att förstå vad det är man säljer och varför de ska köpa det man har att sälja. På de minuterna bestämmer sig kunden antingen för att fortsätta lyssna, eller slå dövörat till. Det gäller att här göra ett sådant intryck att de vill fortsätta lyssna på dig.

2. Övertyga kunden om behovet av varan eller tjänsten

När du väl har fått kundens öra och han eller hon är villig att lyssna på dig, då är det mycket viktigt att du kan argumentera för att hon, eller han behöver den vara eller tjänst som du säljer. Här kan man som säljare mest fortsätta vara så trevlig som möjligt så att hon eller han vill fortsätta att lyssna på dig.

3. Argumentera för varans förträfflighet

Här bör man som säljare argumentera för varans, eller tjänstens förträfflighet. Man bör bemöta motargument och vända på de invändningar som kunden kan ha mot att köpa varan eller tjänsten.

4. Sälj in köpet

När man bemöter argumenten som kunden kan ha, gäller det att vända kunden så att han eller hon förstår vad som är bra och nödvändigt med varan eller tjänsten.

5. Avsluta affären

Det är viktigt att kunna avsluta affären. Här måste säljaren undanröja alla tvivel som kunden kan ha för att kunden ska köpa varan eller tjänsten.

31 Oct 2018