Festtips

Finare byggnader kräver en fasadrenovering

En större fest och finare middag kräver rätt omgivning för att nå sin fulla potential. Det går inte att fira in nyår - fullt uppklädd i frack och balklänning - om man vet att festen i fråga ska ske nere i källaren i en kompis BRF. Det går naturligtvis - men det skulle kännas väldigt stel och fånigt. Skulle man däremot hålla festen på Grand Hotel i Stockholm så skulle klädseln i fråga kännas väldigt naturlig och som en naturlig förlängning av den miljö man vistas i. Ni förstår andemeningen, eller hur? Ju finare fest det handlar om - desto större krav ska man sätta på valet av lokal.

Grand Hotel förresten. Ni är väl medvetna om att den byggnaden håller på att få en helt ny skrud? Där pågår en omfattande fasadrenovering där man passar på att byta färg, ändra stuckaturer och addera nya fasaddekorationer. Den nya färgen är inte helt ny, faktum är att byggnaden tidigare haft en nyans av ljusockra och att man nu alltså återigen tar ett steg tillbaka till rötterna och genom denna fasadrenovering av en historisk byggnad i Stockholm vill visa hur det en gång såg ut.

Det tycker vi är häftigt; att man kan våga sig på en förändring av en sådan anrik byggnad som Grand Hotel visar på mod och på att en förändring kan gå åt två håll. Att man en gång i tiden valde den röda nyansen och övergav ljusockra visade ett typ av arkitektoniskt mod; att man nu väljer att återgå till det som en gång var visar på ett helt annat. Kanske är det något som borde bli ett krav vid varje fasadrenovering i Stockholm? Att pendla mellan två olika färger på byggnader skulle skapa en förändring som vi alla skulle må bra av i längden.

Sker en fasadrenovering enbart av estetiska skäl?

Nu ska man dock inte se en fasadrenovering enbart ur ett estetiskt perspektiv. Visst, det är ju onekligen en fördel att en byggnad får ett rejäl ansiktslyft och där exempelvis Grand Hotel i Stockholm får en helt ny exteriör. Det huvudsakliga syftet dock - det ligger i att öka livslängden på byggnaden i fråga. En putsad fasad drabbas av sprickor som en följd av vibrationer. I Stockholm så kommer dessa naturligt som en följd av tåg, tunnelbana, trafik och höga ljud.

De sprickor som uppstår ger i sin tur fri lejd för vatten och fukt som kan tränga in i byggnadens bärande konstruktion och leda till fuktangrepp och mögelskador. Och; man kan även se att vattnet i fråga kan frysa - det kan leda till att den sprängs vid en snabbare upptining och där ett sjok av puts lossnar. Har man otur så kan detta sjok träffa någon som passerar nedanför och där det kan leda till en allvarlig skada (som fastighetsägaren bär ansvaret för).

Det estetiska är en väldigt bra bieffekt av en fasadrenovering; det viktigaste är dock att en sådan kan bevara byggnader och förhindra att någon skadas som en följd av att puts - eller tegel, om byggnaden är gjord av sådant material - faller ned. Utan fasadrenovering skulle det inte finnas några historiska byggnader att hålla de speciella festerna och middagarna i, helt enkelt.

På sajten https://www.fasadrenoveringstockholm.net/ kan du läsa mer om hur en fasadrenovering faktiskt går till.

1 May 2019