Festtips

Festen kan ha en dyr slutnota

Då man talar om olika renoveringar så handlar det till mångt och mycket om något positivt; man förverkligar en dröm som man haft. Det är jobbigt att renovera, men i slutändan så är det allt som ofta värt de uppoffringar man fått göra. Att leva i byggkaos ska ställas mot att man sedan får ett nytt kök, ett nytt badrum, ett vardagsrum för de grandiosa festerna eller ett attefallshus där barnen kan bo. Oavsett vilket så finns det ett område som kan komma att ge en högre nota än vad man tänkt sig: nämligen felaktigt dragen el och undermåliga installationer.

Det finns de facto en livsfara i detta och där kan således inte ens ett ekonomisk värde nämnas utan att de känns futtigt och irrelevant. Att en vattenskada kommer upp är tråkigt - men ingen riskerar att dö av en sådan. El däremot; där kan man dels se bränder starta, man kan se hur stötar uppkommer och båda dessa saker kan leda till fruktansvärda olyckor med dödliga utgångar.

Spotlights i festlokalen kan skapa bränder

Då det kommer till elinstallationer så är grundregeln att alltid ta hjälp av en behörig elektriker. Om du exempelvis vill skapa en liten festlokal i ditt hus i Stockholm och vill inreda med spotlights i taket så måste dessa installeras av en behörig elektriker.

Spotlights? Det är väl ingen fara med att installera spotlights själva - det gör väl de flesta på egen hand? Ja, tyvärr så är det inte ovanligt - och det är också där som olyckorna sedan sker. Man tänker inte på att en spotlight som sätts i taket avger extremt mycket hetta och om den inte isoleras på ett korrekt sätt så finns en stor olycksrisk. Sätts den i en regel - ja, då handlar det om en extrem risk för en framtida brand.

En behörig elektriker måste anlitas

Ett varningens finger i sammanhanget: många snickare erbjuder hjälp med detta. Man vill vara schysst och då man ändå håller på att sätta taket så vill man vara behjälplig och åtar sig även att sätta spottarna. Det får man göra - om arbetet sker under överseende av en behörig elektriker. Inte annars.

Hur vet man då att den elektriker i Stockholm som man anlitar har behörighet? Det finns numera en väldigt enkel metod att säkerställa detta. Genom att gå in på Elsäkerhetsverkets hemsida och skriva in företagets namn så får man alla uppgifter som man behöver kring behörighet hos de anställda. Det är ett enkelt, effektivt och säkert sätt att skaffa sig en säkrare framtid där ingen risk för vare sig person- eller egendomsskada föreligger. Ta el på allvar.

27 Jul 2018