Festtips

Dags för uteservering

Planerar du att söka bygglov för uteservering? Bra idé, du kommer att kunna öka din omsättning avsevärt och göra dina kunder nöjda och glada. I Sverige älskar vi att kunna sitta ute och äta och dricka, redan tidigt på våren börjar vi se oss om efter lediga bord på någon trottoar, sedan är uteserveringarna fulla ett halvår framåt tills det blir alltför kallt och inte ens vindskydd och infravärme hjälper. Antagligen är det just den kalla och mörka vintern som får oss att bejaka möjligheten att sitta ute så länge det bara går.

När man vill starta en uteservering i anslutning till sin restaurang ber man först om tillstånd från polisen. Det är viktigt att skicka den i god tid innan säsongen börjar, din ansökan kan ta en tid att behandla. I ansökan måste finnas restaurangens namn, under vilken tidsperiod du vill driva uteserveringen och vem som är ansvarig. Det är också viktigt att du med exakta mått beskriver hur stor uteserveringen kommer att bli, bifoga också en kartskiss där du markerat det område du vill ta i anspråk tydligt. Polisen tar ut en avgift för att behandla ansökan, för närvarande 700 sek.

När polisen fått in din ansökan kollar de också med kommunen om hur dina planer fungerar ur trafik- och miljösynpunkt, med gatustädning osv. Går allt bra har du ditt tillstånd inom några månader och då är det bara att sätta fart.

Vindskydd som avgränsning

Uteserveringen måste vara tydligt avgränsad, och det gör man bäst med ett staket som samtidigt fungerar som vindskydd. Avgränsningen ska vara stabil men får inte borras ner i marken om inte särskilt tillstånd utfärdats. Öppningen ska vara såpass stor att man lätt kan komma in med rullstol, minst 90 cm. Staket och vindskydd finns från ett flertal företag som är specialiserade på produkter för uteserveringar. Ofta räcker det med ett ca 90 cm högt staket med markistyg ut mot trottoaren. På tyget kan du trycka restaurangens namn och logo, samt kanske specialerbjudanden och annat. På kortsidorna är det ofta lämpligt med ett högre vindskydd, gärna i glas för att få både skydd mot blåst och regn och samtidigt bevara gästernas utsikt. Komplettera med ett tälttak eller parasoller så att du skyddar alla dina gäster från regn. I taket går det lätt att sätta upp lyktor för att höja mysfaktorn. Infravärme måste du ha om du vill att dina gäster ska kunna sitta ute hela säsongen, gärna kompletterat med filtar. Tidigare användes mest gasol, men nu är el vanligare. Vill du använda gasol måste du söka tillstånd hos brandförsvaret.

Inredning

Vanligtvis får man inte bygga golv utan bord och stolar ska stå på trottoaren och vara en del av utemiljön. Undantag kan göras om trottoaren är mycket ojämn.Alla möbler och attiraljer såsom blommor, infravärme och menyställ måste rymmas innanför avgränsningen, så det gäller att planera ytan väl. En god idé är att använda sig av många mindre bord som går att sätta ihop om det kommer stora sällskap. Sätt borden så tätt du kan, man var noga med att det måste finnas plats för både servitörer och gäster, även med rullstol, att ta sig fram på ett bekvämt sätt. Stolar och bord får gärna matcha huset och restaurangen, se till att specificera inredning och dylikt i ansökan.

Sök i tid

Säsongen för uteserveringar varar mellan 1 april och 15 oktober, så skicka in din ansökan, så se till att skicka in din ansökan senast i februari så kan du komma igång med din uteservering redan till våren. Lycka till!

22 Oct 2017